Công văn số 1414/STNMT-VPĐK ngày 28/5/2020 của Sở tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v một số ý kiến về thành phần hồ sơ và trình tự tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, ký xác nhận mảnh trích đo địa chính thửa đất phục vụ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận đơn lẻ, thường xuyên hành năm thuộc thẩm quyền Văn phòng đăng ký đất đai.

Tải file tại: Đây

 

 

 

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*