Công văn số 1383/STNMT-MT, ngày 26/5/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành kế hoạch phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tải file tại: Đây

Tải file dự thảo tại: Đây

 

 

 

 

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*