Công văn số 1284/STNMT-MT, ngày 15/5/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: V/v hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020.

Tải file tại: Đây

Tải file Công văn số 2265/UBND-KT ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Phú Yên tại: Đây

Tải file công văn số 2141/BTNMT-TCMT, ngày 20/4/2020 của Bộ TN&MT tại: Đây

 

 

 

 

 

 

 

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*