Công văn số: 128/STNMT-KHTC, ngày 17/01/2020 của Sở Tài nguyên và môi trường Phú Yên về việc Góp ý Dư thảo quyết định thay thế quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh

Tải file Công văn 128 tại: Đây

Tải file Dư thảo Quyết định đơn giá sản phẩm tại: Đây

Tải file dự thảo Ban hành đơn giá sản phẩm Tại: Đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*