Công văn số 1256/STNMT-VILG ngày 14/5/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

V/v Mời họp góp ý Thiết kế KTDT các huyện: Sơn Hòa, Phú Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa và Thị xã Sông Cầu thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai

File Thiết kế KTDT xem tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*