Công văn số: 1035/STNMT-QLĐĐ ngày 10/6/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v Góp ý Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Công văn số: 1035/STNMT-QLĐĐ ngày 10/6/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v Góp ý Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Tải file tại: Đây (Kèm theo dự thảo nghị định)

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*