Công văn: 2175/STNMT-VP, ngày 29/7/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Tải file Công văn số 2175/STNMT-VP tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*