Công khai kết quả trích đo thửa đất

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ ĐO ĐẠC ĐẾN TUẦN THỨ 49 NĂM 2021

 

1.TẠI VPĐK ĐẤT ĐAI TỈNH PHÚ YÊN

1 TUẦN 49 (VPĐK TỈNH)

         2. TẠI VPĐK ĐẤT ĐAI HUYỆN SÔNG HINH

2. TUẦN 49 (SÔNG HINH)

3. TẠI VPĐK ĐẤT ĐAI HUYỆN TUY AN

3. TUẦN 48 (TUY AN)

     4. TẠI VPĐK ĐẤT ĐAI THỊ XÃ ĐÔNG HÒA

4. TUẦN 49 (ĐÔNG HÒA)

        5. TẠI VPĐK ĐẤT ĐAI HUYỆN ĐỒNG XUÂN

5. TUẦN 48 (ĐỒNG XUÂN)

   6. TẠI VPĐK ĐẤT ĐAI HUYỆN SƠN HÒA

6. TUẦN 49 (SƠN HÒA)

    7. TẠI VPĐK ĐẤT ĐAI THỊ XÃ SÔNG CẦU

7. TUẦN 39 (SÔNG CẦU)

8. TẠI VPĐK ĐẤT ĐAI HUYỆN TÂY HÒA

8. TUẦN 47 (TÂY HÒA)

        9. TẠI VPĐK ĐẤT ĐAI THÀNH PHỐ TUY HÒA

9. TUẦN 49 (TUY HÒA)

10. TẠI VPĐK ĐẤT ĐAI HUYỆN PHÚ HÒA

10. TUẦN 49 (PHÚ HÒA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*