Công khai kết quả trích đo thửa đất

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ ĐO ĐẠC ĐẾN TUẦN THỨ 39 NĂM 2021

 

1.TẠI VPĐK ĐẤT ĐAI TỈNH PHÚ YÊN

1 TUẦN 41 (VPĐK TỈNH)

         2. TẠI VPĐK ĐẤT ĐAI HUYỆN SÔNG HINH

2. TUẦN 40 (SÔNG HINH)

3. TẠI VPĐK ĐẤT ĐAI HUYỆN TUY AN

3. TUẦN 40 (TUY AN)

     4. TẠI VPĐK ĐẤT ĐAI THỊ XÃ ĐÔNG HÒA

4. TUẦN 41 (ĐÔNG HÒA)

        5. TẠI VPĐK ĐẤT ĐAI HUYỆN ĐỒNG XUÂN

5. TUẦN 41 (ĐỒNG XUÂN)

   6. TẠI VPĐK ĐẤT ĐAI HUYỆN SƠN HÒA

6. TUẦN 41 (SƠN HÒA)

    7. TẠI VPĐK ĐẤT ĐAI THỊ XÃ SÔNG CẦU

7. TUẦN 39 (SÔNG CẦU)

8. TẠI VPĐK ĐẤT ĐAI HUYỆN TÂY HÒA

8. TUẦN 41 (TÂY HÒA)

        9. TẠI VPĐK ĐẤT ĐAI THÀNH PHỐ TUY HÒA

9. TUẦN 41 (TUY HÒA)

10. TẠI VPĐK ĐẤT ĐAI HUYỆN PHÚ HÒA

10. TUẦN 41 (PHÚ HÒA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*