Công khai danh sách khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai danh sách khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh. Chi tiết tại Đây.

Đính kèm quyết định số: 1042/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung các mỏ khoáng sản làm VLXD thông thường vào Danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh chi tiết tại Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*