Công bố kết quả xây dựng Kế hoạch bảo vệ tài nguyên và môi trường các nguồn nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 thích ứng với Biến đổi khí hậu

Nhằm hướng tới quản lý, khai thác sử dụng và bảo vệ có hiệu quả nguồn tài nguyên Nước mặt và nước dưới đất của tỉnh Phú Yên thích ứng với Biến đổi khí hậu (BĐKH), đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nước bền vững cho tất cả các nghành kinh tế – xã hội tỉnh Phú Yên, năm 2015 Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng đơn vị tư vấn thục hiện nhiệm vụ “Xây dựng kế hoạch bảo vệ tài nguyên và môi trường các nguồn nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 thích ứng với Biến đổi khí hậu”;

Sau hai năm triển khai xây dựng, kế hoạch đã hoàn thành và được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt tại Quyết định số 2580/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 chi tiết: 347_20180202022842688680

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*