Chủ động phòng ngừa với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCov

Công văn số 156/STNMT-VP ngày 03/02/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v Chủ động phòng ngừa với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCov

Xem File tại: Đây

Công văn số 427/UBND-KGVX ngày 24/01/2020 của UBND tỉnh Phú Yên v/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Xem File tại: Đây

Công văn số 448/UBND-KGVX ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, vui xuân.

Xem File tại: Đây

Công văn số 449/UBND-KGVX ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh Phú Yên V/v thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Xem File tại: Đây

Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh Phú Yên v/v Phòng, chống với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Xem File tại: Đây

Công văn số 530/UBND-KT ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh Phú Yên v/v Tăng cường triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch cúm A (H5N1) trên gia cầm và ở người

Xem File tại: Đây 

Công văn số 531/UBND-KT ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh Phú Yên V/v chủ trương tạm thời tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra

Xem File tại: Đây

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*