Chỉ thị số: 02/CT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc xây dựng Kế hoạch và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Chỉ thị số: 02/CT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc xây dựng Kế hoạch và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Tải file chỉ thị tại Đây.

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*