Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Tải file đính kèm tại Đây.

         

Chỉ thị 34-CT/TU ngày 30/5/2014 của Ban thường vụ tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Tải file đính kèm tại Đây.

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*