công văn số 836_SKHĐT-TH Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014

8 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

công văn số 836_SKHĐT-TH ngày 10 tháng 7 năm 2013 Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014. Download file đính kèm: cong_van_836_skhdt_th_10_7_2013.pdf