Quyết định số: 1670/QĐ-BTNMT ngày 26/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

11 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Quyết định số: 1670/QĐ-BTNMT ngày 26/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Tải file tại: Đây

Công văn số: 1082/STNMT-KHTC ngày 16/6/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v Triển khai thực hiện Thông tư 20/2015/TT-BTNMT ngày 27/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

11 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Công văn số: 1082/STNMT-KHTC ngày 16/6/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v Triển khai thực hiện Thông tư 20/2015/TT-BTNMT ngày 27/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Tải file công văn 1082 tại: Đây Tải file thông tư số 20/2015/TT-BTNMT ngày 27/4/2015 tại: Đây

Công văn số: 21/TTQTMT ngày 12/6/2015 của Trung tâm Quan trắc Môi trường V/v công khai kết quả quan trắc môi trường nước vùng nuôi tháng 5 năm 2015 của Dự án CRSD tỉnh Phú Yên.

11 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Công văn số: 21/TTQTMT ngày 12/6/2015 của Trung tâm Quan trắc Môi trường V/v công khai kết quả quan trắc môi trường nước vùng nuôi tháng 5 năm 2015 của Dự án CRSD tỉnh Phú Yên. Tải file tại: Đây (kèm theo phụ lục kết quả quan

Công văn số: 1071 và 1072 của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 15/6/2015 V/v Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai 6 tháng năm 2015.

11 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Công văn số: 1071 và 1072 của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 15/6/2015 V/v Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai 6 tháng năm 2015. Tải file Công văn trên tại: Đây và Đề cuong báo cáo 6 tháng cap huyen.doc các biểu mẫu