Công văn số: 21/TTQTMT ngày 12/6/2015 của Trung tâm Quan trắc Môi trường V/v công khai kết quả quan trắc môi trường nước vùng nuôi tháng 5 năm 2015 của Dự án CRSD tỉnh Phú Yên.

11 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Công văn số: 21/TTQTMT ngày 12/6/2015 của Trung tâm Quan trắc Môi trường V/v công khai kết quả quan trắc môi trường nước vùng nuôi tháng 5 năm 2015 của Dự án CRSD tỉnh Phú Yên. Tải file tại: Đây (kèm theo phụ lục kết quả quan

Công văn số: 1071 và 1072 của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 15/6/2015 V/v Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai 6 tháng năm 2015.

11 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Công văn số: 1071 và 1072 của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 15/6/2015 V/v Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai 6 tháng năm 2015. Tải file Công văn trên tại: Đây và Đề cuong báo cáo 6 tháng cap huyen.doc các biểu mẫu 

Tờ trình số : 11/TTr-UBND ngày 23/4/2015 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất ý kiến về dự án, công trình cấp bách cần phải thu hối đất sớm vì mục đích quốc phòng, an ninh; vì mục đích phát triển kinh tế – xã hộ

11 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Tờ trình số : 11/TTr-UBND ngày 23/4/2015 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất ý kiến về dự án, công trình cấp bách cần phải thu hối đất sớm vì mục đích quốc phòng, an

Công văn số: 16/TTQTMT, ngày 24/4/2015 của Trung tâm Quan trắc môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v giới thiệu chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Quan trắc môi trường

11 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Công văn số: 16/TTQTMT, ngày 24/4/2015 của Trung tâm Quan trắc môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v giới thiệu chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Quan trắc môi trường Tải file tại: Đây