Triển khai thực hiện Thông tư 16/2021/TT-BTNMT ngày 27/9/2021 và Quyết định số 2361/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

6 Tháng Mười Hai, 2021 Nguyên Hậu 0

  Công văn số: 4084/STNMT-VP, ngày 03/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Thông tư 16/2021/TT-BTNMT, ngày 27/9/2021 và Quyết định số 2361/QĐ-BTNMT, ngày 01/12/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.   Xem công văn số 4084 tại: Đây

Quyết định về việc thu hồi 60 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Hải Phát.

6 Tháng Mười Hai, 2021 Nguyên Hậu 0

  Quyết định số: 39/QĐ-STNMT, ngày 03/12/2021 về việc thu hồi 60 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Hải

Quyết định hủy GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã mất có mã số CD 690403, số vào sổ CS 02168 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên cấp ngày 23/8/2016 cho ông Nguyễn Ngọc Dân.

6 Tháng Mười Hai, 2021 Nguyên Hậu 0

  Quyết định số: 38/QĐ-STNMT, ngày 30/11/2021 về việc hủy GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã mất có mã số CD 690403, số vào sổ CS 02168 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên

Thực hiện thí điểm quản lý và chăm sóc sức khỏe người nhiễm COVID-19 (F0) tại nhà và cách ly y tế tại nhà người tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 (F1) để phòng, chống dịch COVID-19.

2 Tháng Mười Hai, 2021 Nguyên Hậu 0

Công văn số: 5746/UBND-KGVX, ngày 25/11/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện thí điểm quản lý và chăm sóc sức khỏe người nhiễm COVID-19 (F0) tại nhà và cách ly y tế tại nhà người tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 (F1) để phòng, chống