Dự thảo Quyết định

30 Tháng Ba, 2021 Dương Văn Hào 0

Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên Tải file tại: Đây