Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận QSH nhà ở và quyền sử dụng đất 3901050919 do UBND cấp ngày 15/7/2002, đồng thời cấp lại GCN QSDĐ, QSH nhà  ở và tài sản gắn liền với đất cho Nguyễn Hồng Chiến và Huỳnh Thị Trúc Giang.

10 Tháng Ba, 2022 Nguyên Hậu 0

  Thông báo số 2196/TB-CNVPĐKĐĐ, ngày 24/12/2021 của Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Tuy Hòa về việc hủy Giấy chứng nhận QSH nhà ở và quyền sử dụng đất 3901050919 do UBND cấp ngày 15/7/2002, đồng thời cấp lại GCN QSDĐ, QSH nhà  ở và tài sản

Quyết định hủy GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã mất có mã số BS 720251, số vào sổ cấp GCN CH 03142 do UBND huyện Sông Hinh cấp ngày 29/9/2015 cho ông Nay Y Soan.

27 Tháng Mười Hai, 2021 Nguyên Hậu 0

Quyết định số: 58/QĐ-STNMT, ngày 23/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã mất có mã số BS 720251, số vào sổ cấp GCN CH

Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã mất có mã số AG 691019, số vào sổ cấp GCN H 04191 do UBND huyện Sông Hinh cấp ngày 8/12/2006 cho ông Lê Văn Thảng.

27 Tháng Mười Hai, 2021 Nguyên Hậu 0

  Quyết định số:  55/QĐ-STNMT, ngày 23/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã mất có mã số AG 691019, số vào sổ