Thông báo Về việc mời chào giá mua sắm hàng hóa thuộc Dự án: Tăng cường Quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

14 Tháng Mười, 2021 Nguyên Hậu 0

Thông báo số: 333/TB-STNMT, ngày 14/10/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc mời chào giá mua sắm hàng hóa Thuộc Dự án: Tăng cường Quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Yên.   Xem

Triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới gắn với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn góp phần phát triển kinh tế-xã hội.

12 Tháng Mười, 2021 Nguyên Hậu 0

  Công văn số: 3266/STNMT-VP, ngày 11/10/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc Triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới gắn với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn góp phần phát triển kinh tế-xã hội.   Xem công

Tăng cường tuyên truyền quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.

28 Tháng Chín, 2021 Nguyên Hậu 0

  Công văn số: 2966/STNMT-VPĐK, ngày 23/9/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc  tăng cường tuyên truyền quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được

Tăng cường tuyên truyền quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.

24 Tháng Chín, 2021 Nguyên Hậu 0

Công văn số: 2966/STNMT-VPĐK, ngày 23/9/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc Tăng cường tuyên truyền quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cơ

Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã mất có mã số phát hành CB744531,  số vào sổ cấp GCN CH04730,  do UBND huyện Tuy An cấp ngày 26/11/2015 cho ông Phan Thanh Hân và bà Phan Thị Tuyết.

24 Tháng Chín, 2021 Nguyên Hậu 0

Quyết định số: 22/QĐ-STNMT, ngày 21/9/2021 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã mất có mã số phát hành CB744531, số vào sổ cấp GCN CH04730,  do UBND huyện