Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận QSH nhà ở và quyền sử dụng đất 3901050919 do UBND cấp ngày 15/7/2002, đồng thời cấp lại GCN QSDĐ, QSH nhà  ở và tài sản gắn liền với đất cho Nguyễn Hồng Chiến và Huỳnh Thị Trúc Giang.

14 Tháng Một, 2022 Nguyên Hậu 0

  Thông báo số 2196/TB-CNVPĐKĐĐ, ngày 24/12/2021 của Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Tuy Hòa về việc hủy Giấy chứng nhận QSH nhà ở và quyền sử dụng đất 3901050919 do UBND cấp ngày 15/7/2002, đồng thời cấp lại GCN QSDĐ, QSH nhà  ở và tài sản

Quyết định hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số BQ 089702 do UBND huyện Đông Hòa cấp ngày 30/12/2013 cho ông Trần Hữu Nam và ông Phùng Nhật Minh.

14 Tháng Một, 2022 Nguyên Hậu 0

  Quyết định số: 64/QĐ-STNMT, ngày 29/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số BQ 089702 do UBND huyện Đông Hòa cấp ngày 30/12/2013 cho ông Trần

Quyết định hủy trang bổ sung số 01 kèm theo GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có mã số BQ 562435, do UBND huyện Tuy An cấp cho ông Phạm Việt Hoan và bà Lưu Thị Hồng Oanh.

14 Tháng Một, 2022 Nguyên Hậu 0

  Quyết định số: 01/QĐ-STNMT, ngày 04/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có mã