SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI PHỔ BIẾN LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ MÔ HÌNH TRỒNG MÍA TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SƠN PHƯỚC – SƠN HÒA.

2 Tháng Tám, 2018 hieptran 0

Tiếp tục thực hiện các nội dung triển khai mô hình giúp đỡ xã Sơn Phước, Ngày 13/12/2014 Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối họp với nhà máy đường tổ chức phổ biến Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng

Đoàn cán bộ sở TN&MT Phú Yên và Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Phú Yên đi thăm và làm việc với Đảng ủy – UBND xã Sơn Phước – huyện Sơn Hòa.

2 Tháng Tám, 2018 hieptran 0

Thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU Ngày 14/02/2014 Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 55-KH/ĐUK ngày 21/2/2014 của Đảng ủy khối về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên,

Kế hoạch số: 68-KH/TU ngày 14/02/2014 của Ban Thường vụ tỉnh ủy và Kế hoạch số: 55-KH/ĐUK ngày 21/02/2014 của Ban Thường vụ tỉnh ủy khối Về triển khai mô hình “cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giú

2 Tháng Tám, 2018 hieptran 0

Kế hoạch số: 68-KH/TU ngày 14/02/2014 KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY Về triển khai mô hình “cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” Tải file