Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

2 Tháng Tám, 2018 hieptran 0

Thực hiện kế hoạch số 21-KH/ĐUK, ngày 17/10/2016 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Phú Yên về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, sáng ngày 05/12/2016 tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã

Tập huấn nghiệp vụ về công tác PCCC

2 Tháng Tám, 2018 hieptran 0

Để thực hiện tốt công tác PCCC trong trụ sở cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Phú Yên và nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm về công tác PCCC cho mỗi cán bộ trong Đội phòng cháy và chữa cháy

Hội thảo đánh giá, tổng kết hiệu quả trong việc triển khai “mô hình trồng mía thâm canh tại xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên”

2 Tháng Tám, 2018 hieptran 0

Sáng ngày 23/01/2016, tại Hội trường UBND xã Sơn Phước, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Phú Yên đã tổ chức Hội thảo nhằm đánh giá, tổng kết hiệu quả trong việc triển khai ứng dụng “mô hình trồng mía thâm canh trên địa