Quyết định số: 1100/QĐ-UBND, ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trang trại chăn nuôi 2.400 Heo thịt của Hộ kinh doanh Võ Văn Tùng.

16 Tháng Năm, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Quyết định số: 1100/QĐ-UBND, ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trang trại chăn nuôi 2.400 Heo thịt của Hộ kinh doanh Võ Văn Tùng. Tải file Quyết định số 1100 tại: Đây

Quyết định số: 1088/QĐ-UBND, ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án: Khu phức hợp Du lịch biển và Công viên nước Long Thủy Tuy Hòa của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Liên Thành.

16 Tháng Năm, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Quyết định số: 1088/QĐ-UBND, ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án: Khu phức hợp Du lịch biển và Công viên nước Long Thủy Tuy Hòa của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Liên

Quyết định số: 1085/QĐ-UBND, ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khai thác mỏ cát vật liệu Xây dựng thông thường suối Cây Đu, thôn Bình Nông, xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên của công ty TNHH Xây dựng Việt P

16 Tháng Năm, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Quyết định số: 1085/QĐ-UBND, ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khai thác mỏ cát vật liệu Xây dựng thông thường suối Cây Đu, thôn Bình Nông, xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Quyết định số: 1043/QĐ-UBND, ngày 25/5/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khai thác mỏ cát vật liệu xây dựng thông thường sông Đà Rằng, thôn Vĩnh Phú, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

16 Tháng Năm, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Quyết định số: 1043/QĐ-UBND, ngày 25/5/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khai thác mỏ cát vật liệu xây dựng thông thường sông Đà Rằng, thôn Vĩnh Phú, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Tải

Quyết định số: 1002/QĐ-UBND ngày 19/05/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án: Cửa hàng xăng dầu Hòa Định Tây của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

16 Tháng Năm, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Quyết định số: 1002/QĐ-UBND ngày 19/05/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án: Cửa hàng xăng dầu Hòa Định Tây của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên. Tải file quyết định số 1002

Quyết định số 967/QĐ-UBND, ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại thành phố Tuy Hòa của Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghệ T-Tech Việt Nam.

16 Tháng Năm, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Quyết định số 967/QĐ-UBND, ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại thành phố Tuy Hòa của Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghệ T-Tech Việt Nam. Tải

Quyết định số 965/QĐ-UBND, ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Bến xe huyện Đông Hòa và Khu dịch vụ hậu cần bến xe của Công ty TNHH Tường Lâm Linh.

16 Tháng Năm, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Quyết định số: 965/QĐ-UBND, ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Bến xe huyện Đông Hòa và Khu dịch vụ hậu cần bến xe của Công ty TNHH Tường Lâm Linh. Tải file quyết định số 965

Quyết định số 964/QĐ-UBND, ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cơ sở sản xuất Bánh Tráng Tô Thị của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tô Thị.

16 Tháng Năm, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Quyết định số: 964/QĐ-UBND, ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cơ sở sản xuất Bánh Tráng Tô Thị của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tô Thị. Tải file quyết định số 964 tại: Đây