Quyết định số: 424/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thu hồi đất dự án nhà máy xử lý rác thải và sản xuất một số sản phẩm từ rác thải của Công ty TNHH Thanh Tùng và giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

10 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Quyết định số: 424/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thu hồi đất dự án nhà máy xử lý rác thải và sản xuất một số sản phẩm từ rác thải của Công ty TNHH Thanh Tùng và giao cho Trung tâm

Quyết định số: 421/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thu hồi đất dự án khu thu gom và xử lý rác thải của HTX Song A và giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý.

10 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Quyết định số: 421/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thu hồi đất dự án khu thu gom và xử lý rác thải của HTX Song A và giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi

Quyết định số: 417/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thu hồi đất dự án Làng chuyên gia, khu nghỉ dưỡng cao cấp Seaside của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Biển Xanh và giao cho trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Mô

10 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Quyết định số: 417/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thu hồi đất dự án Làng chuyên gia, khu nghỉ dưỡng cao cấp Seaside của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Biển Xanh và giao cho trung tâm phát

Quyết định số: 422/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thu hồi đất dự án xây dựng Nhà ở cho công nhân có thu nhập thấp thuê của Công ty TNHH sản xuất Thương mại và Xây dựng Đại Lộc (nay là Công ty TNHH Trang Lâm) và giao cho Trung tâm phá

10 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Quyết định số: 422/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thu hồi đất dự án xây dựng Nhà ở cho công nhân có thu nhập thấp thuê của Công ty TNHH sản xuất Thương mại và Xây dựng Đại Lộc (nay là

Quyết định số: 414/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thu hồi một phần diện tích đất dự án Khu nghỉ mát LongBeach của Công ty Cổ phần Long Vân Hai Tám và giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý.

10 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Quyết định số: 414/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thu hồi một phần diện tích đất dự án Khu nghỉ mát LongBeach của Công ty Cổ phần Long Vân Hai Tám và giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc

Quyết định số: 400/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thu hồi một phần diện tích đất dự án Làng du lịch quốc tế ven biển thành phố Tuy Hòa của Công ty TNHH Bắc Âu Biệt Thự và Resort và giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài

10 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Quyết định số: 400/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thu hồi một phần diện tích đất dự án Làng du lịch quốc tế ven biển thành phố Tuy Hòa của Công ty TNHH Bắc Âu Biệt Thự và Resort và giao

Quyết định số: 399/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thu hồi một phần diện tích đất dự án khu Resort thuận Thảo của công ty cổ phần Thuận Thảo và giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý.

10 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Quyết định số: 399/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thu hồi một phần diện tích đất dự án khu Resort thuận Thảo của công ty cổ phần Thuận Thảo và giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài