Quyết định Số 34-QĐ/ĐU Ban hành quy định chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên

2 Tháng Tám, 2018 hieptran 0

Quyết định Số 34-QĐ/ĐU ngày 04 tháng 3 năm 2013 V/v Ban hành quy định chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên. Tải file

Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 2/2013

2 Tháng Tám, 2018 hieptran 0

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Cự, ngày 01/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 2 nhằm đánh giá tình hình kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng tháng 2 và triển khai chương

Ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam

23 Tháng Tám, 2017 hieptran 0

Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2015) Được sự thống nhất của Đảng ủy sở và Lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên. Ngày 03/10/2010 Ban chấp hành Công đoàn