Hội nghị Sơ kết hoạt động công đoàn từ năm (2012-2014) và bổ sung phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn đến năm 2017

2 Tháng Tám, 2018 hieptran 0

Được sự đồng ý của Đảng uỷ – Lãnh đạo cơ quan và Công đoàn cấp trên, ngày 26/9/2014 tại hội trường sở Tài nguyên vàMôi trường (TN&MT), Ban Chấp hành công đoàn cơ sở sở TN&MT tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động công đoàn từ

LỄ TỔNG KẾT PHONG TRÀO HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC – THỂ THAO – VĂN NGHỆ NĂM 2013 VÀ PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA NĂM 2014 CỦA CÔNG ĐOÀN SỞ TN&MT PHÚ YÊN

2 Tháng Tám, 2018 hieptran 0

Sáng ngày 25/10/2013 tại hội trường Sở TN&MT tỉnh Phú Yên, đã tổ chức Lễ tổng kết phong trào hoạt động thể dục – thể thao – văn nghệ năm 2013 và phát động chương trình thi đua hoạt động thể dục – thể thao