Công văn số: 2081/STNMT-TTra

16 Tháng Tám, 2017 hieptran 0

Công văn số: 2081/STNMT-TTra ngày 08/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v chuẩn bị nội dung cho công tác thanh tra và báo cáo tình hình thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng