7 Tháng Năm, 2018 hieptran 0

Ngày 28/03/2013 Chi bộ 1 Tổ chức họp thường kỳ với nội dung sinh hoạt Chuyên đề Tự phê bình và Phê bình theo Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng chí Trịnh Trung Hoàng chủ trì cuộc họp Nhằm để nâng cao chất lượng sinh