BẢN TIN VỀ HỘI NGHỊ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NHỰA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

25 Tháng Sáu, 2020 Dương Văn Hào 0

Chiều ngày 18/6/2020, tại thành phố Tuy Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn và chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của 09 huyện, thị xã, thành phố

22 Tháng Một, 2020 Dương Văn Hào 0

Từ ngày 09/01 đến ngày 16/01/2020, tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Phú Yên, Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của 09/09 huyện, thị