Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên tổ chức “Lễ Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên”

8 Tháng Mười Hai, 2020 Dương Văn Hào 0

Được sự thống nhất của UBND Tỉnh Phú Yên, sáng ngày 08/12/2020, Tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh (TN&MT) Phú Yên, Sở TN&MT  tổ chức “Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở  Tài nguyên và Môi trường”. Tham

BẢN TIN VỀ HỘI NGHỊ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NHỰA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

25 Tháng Sáu, 2020 Dương Văn Hào 0

Chiều ngày 18/6/2020, tại thành phố Tuy Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn và chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh