Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên tổ chức Hội nghị tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

1 Tháng Tám, 2019 Dương Văn Hào 0

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, Từ ngày 30-31/7/2019 tại Hội trường Cao đẳng nghề, TP.Tuy Hòa, Sở Tài nguyên và Môi

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên tổ chức Hội nghị triển khai Luật Đo đạc và bản đồ, các văn bản quy định chi tiết Luật

31 Tháng Bảy, 2019 Dương Văn Hào 0

Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 24/6/2019 của UBND tỉnh Phú Yên “về việc triển khai thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ năm 2018”, sáng ngày 26/7/2019 tại Hội trường khách sạn Sài Gòn, Tp.Tuy Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2019

9 Tháng Một, 2019 Dương Văn Hào 0

Thực hiện Hướng dẫn Liên tịch số 604/HDLT/SNV-LĐLĐ ngày 13/8/2015 của Sở Nội vụ và Liên đoàn Lao động Tỉnh về tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, viên chức; được sự thống nhất của Công đoàn viên chức Tỉnh, chiều ngày 05/01/2019 tại

TẬP HUẤN VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU DÀNH CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG LÀM VIỆC TRONG CÁC LĨNH VỰC CÓ LIÊN QUAN NHẰM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THỎA THUẬN PARIS VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

18 Tháng Chín, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Thực hiện kế hoạch số 31/KH-STNMT ngày 14/8/2018 của Sở Tài nguyên và môi trường Phú Yên về việc “Xây dựng, triển khai chương trình đào tạo về Biến đổi khí hậu dành cho các đối tượng làm việc trong các lĩnh vực có liên quan nhằm