TẬP HUẤN VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU DÀNH CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG LÀM VIỆC TRONG CÁC LĨNH VỰC CÓ LIÊN QUAN NHẰM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THỎA THUẬN PARIS VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

18 Tháng Chín, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Thực hiện kế hoạch số 31/KH-STNMT ngày 14/8/2018 của Sở Tài nguyên và môi trường Phú Yên về việc “Xây dựng, triển khai chương trình đào tạo về Biến đổi khí hậu dành cho các đối tượng làm việc trong các lĩnh vực có liên quan nhằm

HỘI NGHỊ, HỘI THI TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO BỘ MÁY QUẢN LÝ CÁC CẤP VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2018

12 Tháng Chín, 2018 hieptran 0

Thực hiện kế hoạch số 21/KH-STNMT ngày 31/5/2018 của Sở Tài nguyên và môi trường Phú Yên về việc Truyền thông, nâng cao nhận thức về BĐKH cho bộ máy quản lý các cấp và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên,

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHÚ YÊN TỔ CHỨC HỘI THI VẼ TRANH TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI (22/3) VÀ NGÀY KHÍ TƯỢNG THẾ GIỚI (23/3) NĂM 2017

9 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tại công văn số 805/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 28/2/2017 về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới năm 2017 và công văn số 860/BTNMT-TNN ngày 02/3/2017 về việc tổ chức

LỄ KÝ KẾT KẾ HOẠCH PHỐI HỢP GIỮA BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH, SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VỚI TỔ CHỨC TÔN GIÁO TỈNH THỰC HIỆN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (GIAI ĐOẠN 2016-2020)

9 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giai

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ KẾT QUẢ CẬP NHẬT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỈNH PHÚ YÊN VÀ PHỔ BIẾN QUÁN TRIỆT LUẬT KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN

9 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Thực hiện kế hoạch số 17/KH-STNMT ngày 28/6/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Phú Yên về triển khai Hội nghị công bố kết quả cập nhật kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Phú Yên và phổ biến

Công văn số 399/STNMT-KTTVBĐKH ngày 16/3/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày khí tượng thủy văn

9 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Công văn số 399/STNMT-KTTVBĐKH ngày 16/3/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày khí tượng thủy văn Tải công văn số 399 tại: Đây Nội dung tài liệu tuyên truyền tải tại: Đây