Hội nghị Công bố quyết định 1077/QĐ-TTG ngày 07/7/2014 của Thủ Tướng Chính Phủ về ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

9 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Chiều ngày 13/8/2014, tại Hội trường sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên, Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ TN&MT) – sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên đã phối hợp tổ chức Hội nghị Công bố quyết định 1077/QĐ-TTG ngày

“Con mắt báo bão” Trường Sa

9 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Đã từng nghe nhiều câu chuyện về Trạm Khí tượng Hải văn Trường Sa (Đài Khí tượng Thủy văn Nam Trung Bộ), “con mắt” báo bão sớm nhất cả nước, trạm tiền tiêu của ngành khí tượng, cứ nghĩ những quan trắc viên bám trụ