BẢN TIN VỀ HỘI NGHỊ TẬP HUẤN

12 Tháng Bảy, 2018 hieptran 0

Nhằm nâng cao nhận thức, năng lực tổ chức, quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ các xã, trang bị kiến thức về môi trường và kỹ năng tuyên truyền trong hoạt động bảo

Công bố kết quả xây dựng Kế hoạch bảo vệ tài nguyên và môi trường các nguồn nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 thích ứng với Biến đổi khí hậu

6 Tháng Hai, 2018 hieptran 0

Nhằm hướng tới quản lý, khai thác sử dụng và bảo vệ có hiệu quả nguồn tài nguyên Nước mặt và nước dưới đất của tỉnh Phú Yên thích ứng với Biến đổi khí hậu (BĐKH), đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nước bền

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHÚ YÊN TỔ CHỨC HỘI THI VẼ TRANH TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI (22/3) VÀ NGÀY KHÍ TƯỢNG THẾ GIỚI (23/3) NĂM 2017

9 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tại công văn số 805/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 28/2/2017 về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới năm 2017 và công văn số 860/BTNMT-TNN ngày 02/3/2017 về việc tổ chức

LỄ KÝ KẾT KẾ HOẠCH PHỐI HỢP GIỮA BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH, SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VỚI TỔ CHỨC TÔN GIÁO TỈNH THỰC HIỆN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (GIAI ĐOẠN 2016-2020)

9 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giai

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ KẾT QUẢ CẬP NHẬT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỈNH PHÚ YÊN VÀ PHỔ BIẾN QUÁN TRIỆT LUẬT KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN

9 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Thực hiện kế hoạch số 17/KH-STNMT ngày 28/6/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Phú Yên về triển khai Hội nghị công bố kết quả cập nhật kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Phú Yên và phổ biến

Công văn số 399/STNMT-KTTVBĐKH ngày 16/3/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày khí tượng thủy văn

9 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Công văn số 399/STNMT-KTTVBĐKH ngày 16/3/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày khí tượng thủy văn Tải công văn số 399 tại: Đây Nội dung tài liệu tuyên truyền tải tại: Đây