Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Kiến Thiết, xã EaChaRang, huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên

21 Tháng Năm, 2018 hieptran 0

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Kiến Thiết, xã EaChaRang, huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên. Chi tiết

Thông báo số: 25/TB-STNMT ngày 25/01/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về kết quả lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ cát VLXD thông thường suối Cây Đu, thôn Bình Nông, xã Xuân Lâm, thị xã sông Cầu, tỉnh Phú Yên

9 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Thông báo số: 25/TB-STNMT ngày 25/01/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về kết quả lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ cát VLXD thông thường suối Cây Đu, thôn Bình Nông, xã Xuân Lâm, thị

Hội nghị công bố khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; triển khai quy chế về quản lý, bảo vệ khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản; hướng dẫn tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

9 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Sáng ngày 09/4/2015 tại khách sạn Longbeach thành phố Tuy Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị công bố khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; quy chế về quản lý, bảo vệ khoáng sản và quản

Hội nghị công bố khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; triển khai quy chế về quản lý, bảo vệ khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản; hướng dẫn tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

21 Tháng Tám, 2017 hieptran 0

Sáng ngày 09/4/2015 tại khách sạn Longbeach thành phố Tuy Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị công bố khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; quy chế về quản lý, bảo vệ khoáng sản và quản