Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên tổ chức Hội nghị triển khai Luật Đo đạc và bản đồ, các văn bản quy định chi tiết Luật

31 Tháng Bảy, 2019 Dương Văn Hào 0

Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 24/6/2019 của UBND tỉnh Phú Yên “về việc triển khai thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ năm 2018”, sáng ngày 26/7/2019 tại Hội trường khách sạn Sài Gòn, Tp.Tuy Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường

BẢN TIN về Hội nghị Triển khai công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng hồ sơ địa chính tại thành phố Tuy Hòa

9 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Ngày 18 tháng 12 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị triển khai công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng hồ sơ địa chính tại thành phố Tuy Hòa. Đây là

Thông tư 50/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở

21 Tháng Tám, 2017 hieptran 0

Thông tư 50/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, Cấp giấy chứng nhận