Dự thảo: V/v Ban hành quy định thời gian, trình tự phối hợp và thủ tục thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

9 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Dự thảo lấy ý kiến góp ý: V/v Ban hành quy định thời gian, trình tự phối hợp và thủ tục thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Tải file Dự

CÔNG VĂN SỐ: 1836/STNMT-QLĐĐ V/v khẩn trương nộp báo cáo rà soát, đăng ký công trình, dự án đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng có nhu cầu thực hiện, đợt 2 năm 21013 (lần 2).

9 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

CÔNG VĂN SỐ: 1836/STNMT-QLĐĐ V/v khẩn trương nộp báo cáo rà soát, đăng ký công trình, dự án đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng có nhu cầu thực hiện, đợt 2 năm 21013 (lần 2). Tải file công văn tại Đây.

Công văn số: 1366/STNMT-QLĐĐ ngày 06/9/2013 của Sở TN&MT Phú Yên V/v Hướng dẫn xử lý cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đối với các trường hợp khó khăn tồn tại trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

9 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Công văn số: 1366/STNMT-QLĐĐ ngày 06/9/2013 của Sở TN&MT Phú Yên V/v Hướng dẫn xử lý cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đối với các trường hợp khó khăn tồn tại trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Download

Công văn số: 1365/STNMT-QLĐĐ ngày 06/9/2013 của Sở TN&MT Phú Yên V/v đăng ký danh sách cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đo đạc và bản đồ để thuận lợi khi trao đổi công việc trong việc đẩy m

9 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Công văn số: 1365/STNMT-QLĐĐ ngày 06/9/2013 của Sở TN&MT Phú Yên V/v đăng ký danh sách cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đo đạc và bản đồ để thuận lợi

Tập trung hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Nghị định 69 và Nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 49

9 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Sáng 19/8, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển có buổi làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai về sửa đổi Nghị định số 69/2009/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/3/2009 của Chính phủ quy định,