Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của 09 huyện, thị xã, thành phố

22 Tháng Một, 2020 Dương Văn Hào 0

Từ ngày 09/01 đến ngày 16/01/2020, tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Phú Yên, Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của 09/09 huyện, thị

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên tổ chức Hội nghị tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

1 Tháng Tám, 2019 Dương Văn Hào 0

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, Từ ngày 30-31/7/2019 tại Hội trường Cao đẳng nghề, TP.Tuy Hòa, Sở Tài nguyên và Môi

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên tổ chức Hội nghị triển khai Luật Đo đạc và bản đồ, các văn bản quy định chi tiết Luật

31 Tháng Bảy, 2019 Dương Văn Hào 0

Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 24/6/2019 của UBND tỉnh Phú Yên “về việc triển khai thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ năm 2018”, sáng ngày 26/7/2019 tại Hội trường khách sạn Sài Gòn, Tp.Tuy Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của 09 huyện, thị xã, thành phố

26 Tháng Hai, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Từ ngày 21/12 đến ngày 25/12/2017, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của 09/09 huyện, thị xã, thành phố

BẢN TIN về Hội nghị Triển khai công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng hồ sơ địa chính tại thành phố Tuy Hòa

9 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Ngày 18 tháng 12 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị triển khai công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng hồ sơ địa chính tại thành phố Tuy Hòa. Đây là

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHÚ YÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 CẤP HUYỆN

9 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Trong tháng 4 năm 2017, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện tổ chức họp thẩm định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của 8/9

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên tổ chức họp Thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên

9 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Từ ngày 06/12 đến ngày 17/12/2016, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của 08/09 huyện, thị xã (riêng thành