DANH MỤC CSDL TNMT

5 Tháng Hai, 2020 Dương Văn Hào 0

Thông tin dữ liệu về đất đai và dữ liệu đo đạc & bản đồ STT Tên dữ liệu Năm đo vẽ Tỷ lệ Dạng dữ liệu Số lượng Định dạng   Giấy Số Tờ File/mãnh (số) 1 Bản đồ hành chính tỉnh Phú Yên

Báo cáo số: 712/BC-STNMT ngày 14/11/2017 của Sở TN&MT Phú Yên về việc đổ vật liệu thải (xà bần) dọc sông Đà Rằng khu vực giáp ranh giữa xã Bình Ngọc, Tp.Tuy Hòa và xã Hòa An, huyện Phú Hòa theo công văn số 5948/UBND-ĐTXD ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Phú

12 Tháng Một, 2018 hieptran 0

Báo cáo số: 712/BC-STNMT ngày 14/11/2017 của Sở TN&MT Phú Yên về việc đổ vật liệu thải (xà bần) dọc sông Đà Rằng khu vực giáp ranh giữa xã Bình Ngọc, Tp.Tuy Hòa và xã Hòa An, huyện Phú Hòa theo công văn số 5948/UBND-ĐTXD