Công văn số 180 của Ban Quản lý Dự án VILG cấp Trung Ương hướng dẫn chi tiết hoàn thiện hồ sơ giám sát, kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu và sử dụng phần mềm để hỗ trợ kiểm tra sản phẩm cơ sở dữ liệu đất đai thuộc dự án VILG.

20 Tháng Tám, 2021 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Ban Quản lý Dự án VILG cấp Trung Ương hướng dẫn chi tiết hoàn thiện hồ sơ giám sát, kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu và sử dụng phần mềm để hỗ trợ kiểm tra sản phẩm cơ sở dữ liệu đất đai thuộc dự

DANH MỤC CSDL TNMT

5 Tháng Hai, 2020 Dương Văn Hào 0

Thông tin dữ liệu về đất đai và dữ liệu đo đạc & bản đồ STT Tên dữ liệu Năm đo vẽ Tỷ lệ Dạng dữ liệu Số lượng Định dạng   Giấy Số Tờ File/mãnh (số) 1 Bản đồ hành chính tỉnh Phú Yên