Thu hồi khu vực biển

23 Tháng Bảy, 2018 hieptran 0

1. Trình tự thực hiện a) Việc thu hồi khu vực biển theo quy định tại các điểm a, c và d khoản 1 Điều 21 Nghị định số 51/2014/NĐ-CP được thực hiện theo trình tự như sau: – Bước 1: Cơ quan nhà nước có

Thủ tục Giao khu vực biển

23 Tháng Bảy, 2018 hieptran 0

1. Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị giao khu vực biển chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sở và trả kết quả của Sở Tài

Lấy ý kiến cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh.

20 Tháng Bảy, 2018 hieptran 0

1. Trình tự thực hiện – Bước 1: Chủ dự án gửi văn bản lấy ý kiến kèm theo quy mô, phương án chuyển nước, phương án xây dựng công trình và các thông tin, số liệu, tài liệu liên quan đến UBND các tỉnh nơi

Cấp lại giấy phép tài nguyên nước

20 Tháng Bảy, 2018 hieptran 0

1. Trình tự thực hiện Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bước 2: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại giấy phép nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi