Thủ tục trả lại khu vực biển

23 Tháng Bảy, 2018 hieptran 0

1. Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị trả lại khu vực biển chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở

Thu hồi khu vực biển

23 Tháng Bảy, 2018 hieptran 0

1. Trình tự thực hiện a) Việc thu hồi khu vực biển theo quy định tại các điểm a, c và d khoản 1 Điều 21 Nghị định số 51/2014/NĐ-CP được thực hiện theo trình tự như sau: – Bước 1: Cơ quan nhà nước có

Thủ tục Giao khu vực biển

23 Tháng Bảy, 2018 hieptran 0

1. Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị giao khu vực biển chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sở và trả kết quả của Sở Tài