Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mã số AD 137002, số vào sổ cấp GCN số H 03501 do UBND huyện (nay là thị xã) Sông Cầu cấp ngày 20/9/2006

16 Tháng Sáu, 2021 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Công văn số 775/VPĐK ngày 15/6/2021V/v gửi Danh sách trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã bị hủy theo quy định. Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất