thử nghiệm

9 Tháng Tám, 2021 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Phú Yên tình hình dịch Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp trước nguy cơ đó; Văn phòng Đăng ký đất đai triển khai đến toàn thể người dân, doanh nghiệp cách thức thực hiện đăng ký theo