Danh mục TTHC thực hiện mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường Ban hành kèm theo Quyết định số 470 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2018

23 Tháng Bảy, 2018 hieptran 0

Thủ tục hành chính thực hiện mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường Ban hành kèm

DANH MỤC: Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

23 Tháng Bảy, 2018 hieptran 0

STT Tên TTHC Đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Quyết định Thủ tục thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích   1 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền