Danh mục TTHC thực hiện mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường Ban hành kèm theo Quyết định số 470 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2018

23 Tháng Bảy, 2018 hieptran 0

Thủ tục hành chính thực hiện mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường Ban hành kèm