Trung tâm Quan trắc Môi trường tỉnh Phú Yên

26 Tháng Hai, 2018 hieptran 0

Trung tâm quan trắc môi trường Phú Yên là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập tại Quyết định số 1987/QĐ-UBND, ngày 08/12/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc thành lập Trung

Trung tâm Phát triển quỹ đất

26 Tháng Hai, 2018 hieptran 0

Trung tâm Phát triển Quỹ đất là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở TN&MT, được thành lập theo quyết định số 1180/QĐ-UB ngày 27/5/2005 của UBND tỉnh Phú Yên. Trụ sở làm việc: Khu liên cơ quan các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở TNMT

Chi cục Quản lý đất đai

26 Tháng Hai, 2018 hieptran 0

Chi cục Quản lý đất đai là một đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên được thành lập tại Quyết định số 905/QĐ-UBND, ngày 26/6/2012 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thành lập Chi cục Quản lý đất đai.

Chi cục Bảo vệ môi trường

26 Tháng Hai, 2018 hieptran 0

Chi cục Bảo vệ môi trường là một đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên được thành lập tại Quyết định số 413/QĐ-UBND, ngày 10/3/2008 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường

Văn phòng Đăng ký đất đai

26 Tháng Hai, 2018 hieptran 0

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Yên là một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập tại Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thành lập Văn

Lãnh đạo Sở TN&MT

11 Tháng Một, 2018 hieptran 0

THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO CỦA SỞ TN&MT       1. Đ/c Đặng Ngọc Anh  – Giám đốc    ĐT:: 0257.3843215  DĐ: 0983443007:      Fax: (057) 3842503 ———————————————————————————-         2. Đ/c MAI KIM LỘC  – Phó Giám đốc ———————————————————————————-