Danh bạ

25 Tháng Mười Hai, 2019 Dương Văn Hào 0

DANH SÁCH CÁN BỘ, CCVC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHÚ YÊN STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐT BÀN ĐT DI ĐỘNG                  MAIL CÔNG VỤ I Lãnh đạo Sở 1 Đặng Ngọc Anh Giám đốc Sở 0983443007 dangngocanh66@phuyen.gov.vn 2 Mai Kim Lộc