Báo cáo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên (Từ 19 giờ 00 ngày 22/11/2021 đến 19 giờ 00 ngày 23/11/2021)

Báo cáo số: 137/BC-TTCH, ngày 23/11/2021 của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên về công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ 19 giờ 00 ngày 22/11/2021 đến 19 giờ 00 ngày 23/11/2021.

 

Xem báo cáo 137 tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*