BẢN TIN VỀ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI XÃ HÒA ĐỒNG, HUYỆN TÂY HÒA

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 16/KH-STNMT-HNDT ngày 16/9/2015 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Hội Nông dân Tỉnh về xây dựng mô hình quản lý chất thải rắn nông thôn tại xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên; sáng ngày 06/10/2015, tại Hội trường UBND xã Hòa Đồng, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Hội Nông dân Tỉnh tổ chức Hội nghị “ Giới thiệu và triển khai mô hình thu gom rác thải nông thôn”

Đến dự Hội nghị và phát biểu khai mạc có các đồng chí Lê Đào An Xuân – PGĐ Sở TN&MT, đồng chí Phan Đại Thắng – PCT Hội Nông dân Tỉnh, đồng chí Lê Ngọc Sum – Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa và hơn 100 cán bộ, người dân trên địa bàn xã Hòa Đồng. Tại Hội nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường trao tặng cho xã Hòa Đồng 02 xe đựng rác đẩy tay và đồ bảo hộ lao động cho đội ngũ thu gom rác. Ngoài ra, Hội nghị còn đề xuất và giới thiệu mô hình quản lý chất thải rắn nông thôn nhằm hổ trợ địa phương xây dựng mô hình quản lý hiệu quả, kết quả từ mô hình của xã Hòa Đồng là cơ sở để nhân rộng đến các địa phương khác trong toàn Tỉnh.

hoadong

Đồng chí Lê Đào An Xuân – Phó Giám đốc Sở TN&MT đại diện Sở TN&MT trao tặng cho xã Hòa Đồng 02 xe đựng rác đẩy tay và đồ bảo hộ lao động

Mô hình quản lý chất thải rắn mà Hội nghị giới thiệu chủ yếu tập trung vào các nội dung chính sau:

(1) Hình thành tổ chức cộng đồng nhằm giám sát việc thực hiện thu gom cũng như sự tuân thủ của người dân địa phương;

(2) Tổ chức tuyên truyền cho người dân nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm của mỗi hộ gia đình/cá nhân đối với hoạt động thải bỏ rác thải, bước đầu hướng dẫn về phân loại rác;

(3) Tăng cường năng lực cho đơn vị tổ chức thu gom là Hợp tác xã Nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hoà Đồng thông qua các hoạt động như học tập kinh nghiệm các mô hình đã thành công; Hướng dẫn kỹ thuật thu gom, vận chuyển rác hợp vệ sinh; Hỗ trợ về thiết bị và nhân công thực hiện thu gom rác thải./.

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*