BẢN TIN về Hội nghị Triển khai công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng hồ sơ địa chính tại thành phố Tuy Hòa

Ngày 18 tháng 12 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị triển khai công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng hồ sơ địa chính tại thành phố Tuy Hòa. Đây là hạng mục công việc thuộc thiết kế kỹ thuật – dự toán đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành phố Tuy Hòa đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2017.

Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Như Thức – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; tham gia có lãnh đạo và thành viên Ban quản lý Dự án Tổng thể, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Tuy Hòa; Lãnh đạo UBND thành phố ủy quyền Phòng Tài nguyên và Môi trường tham dự, phòng Quản lý đô thị và Chi cục thuế, Lãnh đạo UBND xã, phường và cán bộ công chức địa chính cùng với đơn vị thi công: Lãnh đạo Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường – Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, đơn vị kiểm tra, giám sát: Lãnh đạo Trung tâm Kiểm định chất lượng sản phẩm Đo đạc và Bản đồ – Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.

Theo kế hoạch dự án triển khai trên khối lượng thực hiện xây dựng lưới địa chính 33 điểm, tổng diện tích cần đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính là 8.888,51 ha, được đo vẽ ở các tỷ lệ 1/500, 1/1000 và 1/2000. Bao gồm đất ở, đất nông nghiệp, đất giao thông, thủy hệ, chưa sử dụng, số giấy chứng nhận cấp lần đầu và cấp đổi cho hộ gia đình cá nhân là 13.596 giấy (cấp đổi: 12.531 giấy; cấp lần đầu: 1065 giấy).

Để thực hiện các nội dung công việc theo thiết kế được phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường đã lựa chọn đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên môi trường thuộc Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và đơn vị kiểm tra, giám sát là Trung tâm Kiểm định chất lượng sản phẩm Đo đạc và Bản đồ – Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thực hiện thi công và kiểm tra, giám sát dự án tại 13 xã, phường, thành phố Tuy Hòa, riêng phường Phú Đông, Phú Thạnh và Phú Lâm đã được đầu tư thành lập mới bản đồ địa chính theo dự án khu kinh tế Nam Phú Yên nên không tiến hành đo vẽ trong thiết kế này.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Như Thức – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh việc triển khai kế hoạch đo đạc, cấp giấy chứng nhận và lập hồ sơ địa chính cho thành phố Tuy Hòa đã thể hiện sự quan tâm lớn của trung ương, tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đối với địa phương, việc đầu tư ngân sách nhà nước cho đo đạc hoàn chỉnh bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính có ý nghĩa thiết thực, đồng thời đồng chí cũng đã đề nghị UBND thành phố Tuy Hòa, UBND xã và các đơn vị có liên quan tiến hành phổ biến tuyên truyền kế hoạch cho toàn thể nhân dân, các cơ quan đơn vị sử dụng đất trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với đơn vị đo đạc, phân công cán bộ dẫn đạc, xác định ranh giới mốc giới sử dụng đất, xác định thống nhất địa giới hành chính đối với các xã, phường giáp ranh trên thực địa để việc đo đạc lập bản đồ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ địa chính chính xác.

Theo đó, để dự án được thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra, sản phẩm đạt chất lượng, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng kế hoạch triển khai Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng ký cấp Giấy chứng nhận QSDĐ. Trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung và khối lượng của công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng hồ sơ địa chính. Xác định trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị trong việc phối hợp tổ chức thực hiện dự án. Sở sẽ theo dõi, giám sát thi công và tổ chức kiểm tra, thẩm định đánh giá chất lượng, nghiệm thu sản phẩm, sau khi hoàn thành, để thành phố Tuy Hòa có bộ bản đồ địa chính chính quy, hồ sơ địa chính mới nhất có độ chính xác cao, thay thế bản đồ và hồ sơ địa chính cũ không còn chính xác, tạo điều kiện nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai của các cấp phục vụ phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị có nhiều ý kiến tham gia góp ý, các ý kiến tham gia góp ý kế hoạch cũng như các vướng mắc của đại biểu dự hội nghị đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu và giải đáp đầy đủ.

Cũng tại hội nghị này, đại diện lãnh đạo đơn vị đo đạc và đơn vị kiểm tra, giám sát cam kết với Sở và chính quyền địa phương sẽ bố trí đủ nhân lực kỹ thuật, thiết bị máy móc công nghệ có độ chính xác cao, tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật để thi công và kiếm tra giám sát công trình đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng tài liệu đo đạc, hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Hội nghị kết thúc vào lúc 17 giờ ngày 18 tháng 12 năm 2017.

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*