BẢN TIN VỀ HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHIỆM VỤ “CẬP NHẬT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỈNH PHÚ YÊN”

Thực hiện Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thành lập hội đồng nghiệm thu kết quả nhiệm vụ “Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) tỉnh Phú Yên”;

Ngày 24 tháng 9 năm 2015, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Đồng chí Mai Kim Lộc – Phó Giám đốc Sở đã chủ trì buổi họp hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nêu trên. Tham gia hội đồng gồm có các thành viên là Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài chính và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*