Công văn số 180 của Ban Quản lý Dự án VILG cấp Trung Ương hướng dẫn chi tiết hoàn thiện hồ sơ giám sát, kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu và sử dụng phần mềm để hỗ trợ kiểm tra sản phẩm cơ sở dữ liệu đất đai thuộc dự án VILG.

20 Tháng Tám, 2021 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Ban Quản lý Dự án VILG cấp Trung Ương hướng dẫn chi tiết hoàn thiện hồ sơ giám sát, kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu và sử dụng phần mềm để hỗ trợ kiểm tra sản phẩm cơ sở dữ liệu đất đai thuộc dự

21/QĐ-STNMT ngày 18/8/2021 về việc Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất đã mất có mã số BN 258378, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 003365 do UBND huyện Đồng Xuân cấp ngày 26/7/2013 cho bà Trần Thị Mẫu

19 Tháng Tám, 2021 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Quyết định số 21/QĐ-STNMT ngày 18/8/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất đã mất có mã số BN 258378, số vào

thử nghiệm

9 Tháng Tám, 2021 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Phú Yên tình hình dịch Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp trước nguy cơ đó; Văn phòng Đăng ký đất đai triển khai đến toàn thể người dân, doanh nghiệp cách thức thực hiện đăng ký theo

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mã số AD 137002, số vào sổ cấp GCN số H 03501 do UBND huyện (nay là thị xã) Sông Cầu cấp ngày 20/9/2006

16 Tháng Sáu, 2021 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Công văn số 775/VPĐK ngày 15/6/2021V/v gửi Danh sách trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã bị hủy theo quy định. Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất