Quyết định số: 2361/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 cua UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh): Chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm sản xuất hàng may mặc Phong Phú-Phú Yên của Công ty Cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Phú Yên.

16 Tháng Năm, 2018 hieptran 0

Quyết định số: 2361/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 cua UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Trung tâm sản xuất hàng may mặc Phong Phú-Phú Yên của Công ty Cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Phú Yên. Tải file quyết

Quyết định số: 2306/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án; Nhà hàng hải sản tươi sống Hòa An của công ty TNHH Dịch vụ nhà hàng Hoài Nhân.

16 Tháng Năm, 2018 hieptran 0

Quyết định số: 2306/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án; Nhà hàng hải sản tươi sống Hòa An của công ty TNHH Dịch vụ nhà hàng Hoài Nhân. Tải file Quyết định số 2306

Quyết định số: 2298/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư ( Điều chỉnh) dự án: Khu du lịch sinh thái Nhất Tự Sơn của công ty Cổ phần Nhất Tự Sơn.

16 Tháng Năm, 2018 hieptran 0

Quyết định số: 2298/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư ( Điều chỉnh) dự án: Khu du lịch sinh thái Nhất Tự Sơn của công ty Cổ phần Nhất Tự Sơn. Tải file quyết định số 2298 tại:

Quyết định số: 2229/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Thăm dò khai thác và chế biến đá vật liệu xây dựng thông thường Hòn Dung, thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An.

16 Tháng Năm, 2018 hieptran 0

Quyết định số: 2229/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Thăm dò khai thác và chế biến đá vật liệu xây dựng thông thường Hòn Dung, thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy

Quyết định số: 2276/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Mở rộng nhà xưởng, trung tâm kinh doanh thời trang và thương mại dịch vụ hàng may mặc của công ty Cổ phần An Hưng.

16 Tháng Năm, 2018 hieptran 0

Quyết định số: 2276/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Mở rộng nhà xưởng, trung tâm kinh doanh thời trang và thương mại dịch vụ hàng may mặc của công ty Cổ phần An

Quyết định số: 2235/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khai thác mỏ cát vật liệu xây dựng thông thường thôn Phước Lộc 2 , xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên của Công ty TNHH Xây dựng công trình Khai k

16 Tháng Năm, 2018 hieptran 0

Quyết định số: 2235/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khai thác mỏ cát vật liệu xây dựng thông thường thôn Phước Lộc 2 , xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên của Công

Quyết định số: 2215/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy gạch sản xuất Tuynel Sơn Hòa của Công ty TNHH gạch Tuynel Sơn Hòa

16 Tháng Năm, 2018 hieptran 0

Quyết định số: 2215/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy gạch sản xuất Tuynel Sơn Hòa của Công ty TNHH gạch Tuynel Sơn Hòa. Tải file quyết định số 2215 tại: Đây

Quyết định số: 2165/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy chế biến Dăm gỗ Vân Hòa của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Phú Yên

16 Tháng Năm, 2018 hieptran 0

Quyết định số: 2165/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy chế biến Dăm gỗ Vân Hòa của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Phú Yên. Tải file Quyết định số 2165 tại: Đây