Hướng dẫn sử dụng Ioffice

23 Tháng Tám, 2017 hieptran 0

1. Giới thiệu Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice là hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc điện tử giúp các cơ quan nhà nước thực hiện hóa các mục tiêu xây dựng một Văn phòng điện

Cổng dịch vụ công

23 Tháng Tám, 2017 hieptran 0

Các khái niệm về dịch vụ hành chính công, dịch vụ công trực tuyến các mức – Theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ chúng ta có những khái niệm về dịch vụ hành chính công, dịch vụ công trực tuyến các

Thông tư 50/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở

21 Tháng Tám, 2017 hieptran 0

Thông tư 50/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, Cấp giấy chứng nhận

Hội nghị công bố khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; triển khai quy chế về quản lý, bảo vệ khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản; hướng dẫn tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

21 Tháng Tám, 2017 hieptran 0

Sáng ngày 09/4/2015 tại khách sạn Longbeach thành phố Tuy Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị công bố khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; quy chế về quản lý, bảo vệ khoáng sản và quản

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên tổ chức họp Thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên

21 Tháng Tám, 2017 hieptran 0

Từ ngày 06/12 đến ngày 17/12/2016, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của 08/09 huyện, thị xã (riêng thành

BẢN TIN VỀ HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHIỆM VỤ “CẬP NHẬT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỈNH PHÚ YÊN”

16 Tháng Tám, 2017 hieptran 0

Thực hiện Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thành lập hội đồng nghiệm thu kết quả nhiệm vụ “Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) tỉnh Phú Yên”; Ngày 24